Pressmeddelande: Höga betyg för Herrljunga kommuns servicebemötande i myndighetsärenden (27 april 2022)

Nu har resultatet för den årliga Insikts-mätningen, som genomförs av SKR, (Sverige kommuner och regioner) kommit. Och Herrljunga hamnar i topp i de flesta mätområdena.

Alla företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med Herrljunga kommun under 2021 har fått delta i undersökningen. Här mäts kommunens myndighetsutövning och service inom sex områden: brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse, livsmedelskontroll, serveringstillstånd. Även upphandling bedöms. Totalt deltog 198 kommuner i undersökningen.

Herrljunga hamnar bland toppkommunerna i de flesta mätområden, i kategorin bygglov ligger Herrljunga på andra plats i Sverige med ett NKI-index (nöjd-kund-index) på 90. Ser man till Västra Götaland hamnar kommunen på första plats både i kategorierna bygglov och tillgänglighet. Totalt ligger Herrljunga på 19 plats i Sverige och i topp i Sjuhärad med ett NKI-index på 81.

 

Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga är både glad och stolt över resultatet.

  • Vi har arbetat systematiskt med att utveckla dialog och service mellan kommunen och våra företagare, stora som små, för att tillsammans skapa ett gott näringslivsklimat där det är enkelt att både etablera och driva företag.

Martin Fredriksson, ordförande i Företagarna Herrljunga, håller med;

  • Det är en positiv anda i vår kommun. Vi arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål och utveckling. Näringsliv och kommun behöver varandra, tillsammans skapar vi förutsättningar för god arbetsmarknad och boende för våra invånare, säger Martin.

 

  • De senaste åren har kommunen placerat sig högt i olika mätningar kring tillväxt och näringslivsklimat, säger kommundirektör Ior Berglund. Att vi på nytt hamnar högt på pallen är naturligtvis mycket glädjande och ett bevis på att Herrljunga har duktiga, engagerade och lösningsfokuserade tjänstepersoner.

Emil Hjalmarsson, tf. samhällsbyggnadschef säger att organisationen ständigt arbetar med att utveckla servicen till både näringsliv och privatpersoner.

  • Just nu arbetar vi med att utveckla den digitala bygglovsprocessen, säger Emil, vilket vi tror kommer att förenkla för alla de som just nu vill bygga och etablera sig i vår kommun.

Carl-Olov Holmström, Vd på Näringslivsbolaget Fokus Herrljunga AB gläds också över resultatet;

  • Jättekul! Jag hoppas att fler människor upptäcker allt det goda vi har i Herrljunga. Resultatet i en sådan här undersökning sporrar också till ständig förbättring och jag hoppas att vi får fler som vågar ta steget att starta nya företag eller etablera sig här. Vårt fantastiska & befintliga näringsliv är en god grund för framtida tillväxt.

Kontaktuppgifter;

Ior Berglund                              Gunnar Andersson                                            Martin Fredriksson

Kommundirektör                     Kommunstyrelsens Ordförande (M)                          Ordförande Företagarna

0513-170 00                              070-546 75 72                                                     070-849 61 36

 

Carl-Olov Holmström

Fokus Herrljunga AB

070-531 80 38