Fokus Herrljunga

Fokus Herrljunga AB ägs av företagen i kommunen och drivs i nära samarbete mellan kommun och företag. Fokus Herrljungas uppdrag är:

För fler och framgångsrikare företag!

  • Förbättra näringslivsklimatet i hela Herrljunga kommun.
  • Stärka samarbetet mellan kommunens företag och mellan företagen och kommunen.
  • Stödja och utveckla nyföretagandet i kommunen
  • Marknadsföra Herrljunga, och framför allt dess näringsliv, utanför kommunen.
Fokus

Som stolt representant för näringslivet i Herrljunga kommun, vill jag lyfta fram den företagaranda med korta beslutsvägar som något av ett signum för kommunen. Här finns inga långa avstånd mellan företagare och kommun. Vi vill alla ha ett levande näringsliv i hela vår kommun. Vi arbetar ständigt på att förbättra oss i vår Näringslivsservice.

Herrljunga Cider, Gäsene Mejeri, Kryddhuset i Ljung är några exempel på stora livsmedelsföretag. Industriföretag som Pipelife och IMI i Annelund, Starsprings och Blomdahls Mekaniska i Herrljunga, är andra exempel. Här finns många branscher representerade i form av både småföretag och lite större företag.
Den gröna näringen i form av levande jord- och skogsbruk är mycket betydelsefull. Såväl mjölk, spannmål, ägg, fågel samt nötköttsproduktion är vanligen förekommande på våra gårdar. Närproducerat fyller en viktig roll.

Besöksnäringen växer snabbt. Otaliga stugnätter, café & restaurangbesök görs årligen. Utmärkande för den positiva utvecklingen är  – samarbete. Tillsammans når man framgång!
Det tycks som om vi har det mesta här i vår kommun – MEN vi vill ha ännu fler företag & människor som etablerar sig. Kanske är det just du som har något tips till oss? I så fall, hör av dig, vi lyssnar gärna!

Carl-Olov Holmström,
Näringslivsutvecklare Fokus Herrljunga

Fokus Herrljunga AB
Näringslivsutvecklare
Carl-Olov Holmström
Torget 2
524 30 Herrljunga
0513 – 358 55
0705 – 31 80 38
Företagarna

FÖRETAGARNA I HERRLJUNGA

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och verkar lokalt för att skapa ett starkt nätverk bland medlemsföretagen.

ADRESS

KONTAKT

FÖLJ OSS