Fokus Herrljunga

Fokus Herrljunga AB ägs av företagen i kommunen och drivs i nära samarbete mellan kommun och företag. Fokus Herrljungas uppdrag är:

För fler och framgångsrikare företag!

  • Förbättra näringslivsklimatet i hela Herrljunga kommun.
  • Stärka samarbetet mellan kommunens företag och mellan företagen och kommunen.
  • Stödja och utveckla nyföretagandet i kommunen
  • Marknadsföra Herrljunga, och framför allt dess näringsliv, utanför kommunen.
Fokus
Företagarna

FÖRETAGARNA I HERRLJUNGA

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och verkar lokalt för att skapa ett starkt nätverk bland medlemsföretagen.

ADRESS

KONTAKT

FÖLJ OSS