Herrljunga på topp tio listan i landet när det gäller företagarnas sammanfattande omdöme! (1 juni)

Herrljunga når nya nivåer i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning till kommunens företagare.

Denna vecka har organisationen Svenskt Näringsliv presenterat resultatet av sin årliga enkätundersökning till kommunens företagare.

98 företagare i kommunen har svarat och dessa svar kommer att tillsammans med näringslivsstatistik, ligga till grund för näringslivsklimatrankingen som presenteras i höst. Där ligger vi i Herrljunga för närvarande på 11e plats bland Sveriges 290 kommuner.

I Enkätundersökningens sammanfattande omdöme ger företagarna betyget 4,27 (4,13 år 2021) jämfört med Sverigemedlet som ligger på 3,43 (3,43 år 2021). I och med årets goda resultat, hamnar vi på topp tio i landet! Herrljungas resultat är det bästa under de 20 år som undersökningen gjorts. Resultatet är mycket glädjande och ger fortsatt inspiration och motivation till att fortsätta arbeta för att förbättra och effektivisera näringslivsarbetet. Företag som är verksamma i vår kommun skapar arbetstillfällen och ger förutsättningar för tillväxt både inom näringslivsområdet och för kommunens befolkning.

Du finner undersökningen här; https://www.foretagsklimat.se/herrljunga

För mer information, vänligen kontakta

Mats Palm                                                           Ior Berglund

Kommunstyrelsens ordförande (S)                  Kommundirektör

gunnar.andersson@herrljunga.se                    ior.berglund@herrljunga.se

070-546 75 72                                                        0513-170 00

Morgan Fihn                                                      Anton Oskarsson

Fokus Herrljunga AB.                                          Områdesansvarig Svenskt Näringsliv

morgan.fihn@fokusherrljunga.se                     anton.oskarsson@svensktnaringsliv.se

070-524 01 20                                                        031-629 402