Herrljunga på 7e plats i Svenskt Näringslivs näringslivsranking!

Herrljunga når nya nivåer i Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning!

 

Idag har organisationen Svenskt Näringsliv presenterat sin årliga företagsklimatundersökning på www.foretagsklimat.se Herrljunga hamnar på 7:e plats i rankingen av landets 290 kommuner.

Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga är både glad och stolt över det fina resultatet;

  • Hela organisationen, både politiker och tjänstepersoner arbetar systematiskt med att utveckla dialogen och servicen mellan kommunen och företagen, stora som små, för att skapa ett gott näringslivsklimat där det är enkelt att både etablera och driva företag. Ser man på årets resultat så har det här arbetet gett resultat. Vi ser fortsatt förbättringspotential vad gäller Infrastrukturfrågor, här är vi än mer beroende av vår omvärld för att kunna ta nästa steg.  

Martin Fredriksson, ordförande i Företagarna Herrljunga, håller med;

  • Det är en positiv anda just nu från våra företag i kommunen i det samarbete som finns. Vi arbetar tillsammans genom Företagarna för att nå uppsatta mål och utveckling. Näringsliv och kommun behöver varandra, tillsammans skapar vi förutsättningar för bra företagsklimat, arbetstillfällen och samhällsnytta för våra invånare, säger Martin.

 

  • Att vi på nytt hamnar högt i Svensk Näringslivs ranking är både glädjande och ett bevis på att vi tillsammans arbetar för att skapa bästa förutsättningar för kommunens näringsliv att växa. Vi ser också att både näringslivet och kommunen har framtida utmaningar med bland annat kompetensförsörjning och där pågår redan ett spännande arbete kring hur vi kan kroka arm och gemensamt jobba för att möta detta säger kommundirektör Ior Berglund

 

Emil Hjalmarsson, tf. samhällsbyggnadschef säger att organisationen ständigt arbetar med att utveckla servicen till både näringsliv och privatpersoner.

 

  • Arbete pågår kontinuerligt med att detaljplanera och utöka befintlig industrimark samt ta fram nya industriområden för möjliga verksamhetsetableringar i kommunen.

 

  • VI har även precis färdigställt vår digitala bygglovstjänst som kommer underlätta byggprocessen för företagare och privatpersoner.

Carl-Olov Holmström, Vd på Näringslivsbolaget Fokus Herrljunga AB gläds också över resultatet;

  • Fantastisktl! Årets resultat av näringslivsrankingen visar att vi är på rätt väg med vårt näringslivsarbete. Genom att arbeta tillsammans (näringsliv, kommun & föreningsliv) når vi nya höjder. Framöver hoppas jag både på fler invånare & företag till vår kommun.

Vi säger också ett stort Grattis till förstaplatsen för vår grannkommun Vårgårda!