BYGGLOV, TILLSTÅND OCH FASTIGHETSFRÅGOR

Här hittar du information om vad som gäller när du tänker bygga något i Herrljunga kommun. Du hittar information om när du behöver söka lov och hur du ansöker samt aktuella blanketter.

översiktplan
Strukturbilden för Herrljunga kommun visar en långsiktig strategi för kommunens utveckling i grova drag avseende transporter och teknisk försörjning, bebyggelse, natur & rekreation,

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH UTVECKLING

Översiktsplan och andra styrdokument – Hur ska kommunen utvecklas långsiktigt?

Planerade projekt och områden. – Hitta information om kommande områden och utvecklingsprojekt i kommunen.

Detaljplanering – bestämmer vad man får göra i ett visst område. Läs om aktuella och antagna detaljplaner.

ADRESS

KONTAKT

FÖLJ OSS