Herrljunga förbättrar det lokala företagsklimatet

Resultaten från Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning, där företagare runt om i Sverige ger sin syn på företagsklimatet i sina kommuner, har nu offentliggjorts. För Herrljunga kommun visar mätningen för 2023 på en fortsatt positiv utveckling av företagsklimatet.

Det sammanfattande omdömet som företagen ger kommunens företagsklimat har ökat till 4,32 på en 5-gradig skala. Herrljunga har förbättrat sig något jämfört med föregående år och ligger betydligt högre än det nationella genomsnittet på 3,46.

– Detta är verkligen en glädjande bekräftelse på att vårt långsiktiga och målinriktade arbete ger resultat. Enkäten är även ett bra verktyg för att ytterligare stödja näringslivet i Herrljungabygden, säger Morgan Fihn, näringslivschef i Herrljunga kommun.

Resultaten från enkätundersökningen utgör två tredjedelar av kommunrankingen som presenteras varje år. Den fullständiga rankningen kommer att offentliggöras i höst.