QR-kod för Senaste Nytt på Fokus Herrljungas hemsida! (6 mars)

Det fungerar!

Genom att fota vår QR-kod kommer du hit till Fokus Herrljungas “Senaste Nytt”-sida! Här kommer du att finna nyheter om näringslivet i vår kommun! Vill du tipsa om något eller har frågor? Hör då av dig till co@fokusherrljunga.se alternativt ring oss på 0513-358 55.

Här nedan finner du vårt senaste Nyhetsbrev samt info om kommande aktiviteter!

Energimässa 11 mars 2023

Nyhetsbrev Januari 2023

Missade du vår infoträff om energi, men önskar få info om vad som presenterades? Kontakta då oss, så skickar vi över presentationerna!

Infoträffen handlade om;

 • Oro för energiförbrukning
 • Oro för skenande energipriser
 • Oro för att det inte finns tillräckligt med effekt i systemet i vinter och kommande år osv.
 • Riskerar del av elnätet att släckas ner vid energibrist?
 • Oro för krig  – hur påverkas mitt företag?
 • Kan vi förbereda oss på något sätt? Hur? Kan vi förbereda oss gemensamt?
 • Batterier?
 • Andra energislag (T.ex solceller, biogas, vindkraft mm.

Föredragshållare var Anders Mannikoff Vd Herrljunga Elektriska, Thomas Erikson, Herrljunga Elektriska, Thomas Bengtsson Energirådgivare Herrljunga Kommun samt Anette Falk Säkerhetschef Herrljunga Kommun.

Herrljunga på 7e plats i Svenskt Näringslivs näringslivsranking!

Herrljunga når nya nivåer i Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning!

 

Idag har organisationen Svenskt Näringsliv presenterat sin årliga företagsklimatundersökning på www.foretagsklimat.se Herrljunga hamnar på 7:e plats i rankingen av landets 290 kommuner.

Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga är både glad och stolt över det fina resultatet;

 • Hela organisationen, både politiker och tjänstepersoner arbetar systematiskt med att utveckla dialogen och servicen mellan kommunen och företagen, stora som små, för att skapa ett gott näringslivsklimat där det är enkelt att både etablera och driva företag. Ser man på årets resultat så har det här arbetet gett resultat. Vi ser fortsatt förbättringspotential vad gäller Infrastrukturfrågor, här är vi än mer beroende av vår omvärld för att kunna ta nästa steg.  

Martin Fredriksson, ordförande i Företagarna Herrljunga, håller med;

 • Det är en positiv anda just nu från våra företag i kommunen i det samarbete som finns. Vi arbetar tillsammans genom Företagarna för att nå uppsatta mål och utveckling. Näringsliv och kommun behöver varandra, tillsammans skapar vi förutsättningar för bra företagsklimat, arbetstillfällen och samhällsnytta för våra invånare, säger Martin.

 

 • Att vi på nytt hamnar högt i Svensk Näringslivs ranking är både glädjande och ett bevis på att vi tillsammans arbetar för att skapa bästa förutsättningar för kommunens näringsliv att växa. Vi ser också att både näringslivet och kommunen har framtida utmaningar med bland annat kompetensförsörjning och där pågår redan ett spännande arbete kring hur vi kan kroka arm och gemensamt jobba för att möta detta säger kommundirektör Ior Berglund

 

Emil Hjalmarsson, tf. samhällsbyggnadschef säger att organisationen ständigt arbetar med att utveckla servicen till både näringsliv och privatpersoner.

 

 • Arbete pågår kontinuerligt med att detaljplanera och utöka befintlig industrimark samt ta fram nya industriområden för möjliga verksamhetsetableringar i kommunen.

 

 • VI har även precis färdigställt vår digitala bygglovstjänst som kommer underlätta byggprocessen för företagare och privatpersoner.

Carl-Olov Holmström, Vd på Näringslivsbolaget Fokus Herrljunga AB gläds också över resultatet;

 • Fantastisktl! Årets resultat av näringslivsrankingen visar att vi är på rätt väg med vårt näringslivsarbete. Genom att arbeta tillsammans (näringsliv, kommun & föreningsliv) når vi nya höjder. Framöver hoppas jag både på fler invånare & företag till vår kommun.

Vi säger också ett stort Grattis till förstaplatsen för vår grannkommun Vårgårda!

Herrljunga på topp tio listan i landet när det gäller företagarnas sammanfattande omdöme! (1 juni)

Herrljunga når nya nivåer i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning till kommunens företagare.

Denna vecka har organisationen Svenskt Näringsliv presenterat resultatet av sin årliga enkätundersökning till kommunens företagare.

98 företagare i kommunen har svarat och dessa svar kommer att tillsammans med näringslivsstatistik, ligga till grund för näringslivsklimatrankingen som presenteras i höst. Där ligger vi i Herrljunga för närvarande på 11e plats bland Sveriges 290 kommuner.

I Enkätundersökningens sammanfattande omdöme ger företagarna betyget 4,27 (4,13 år 2021) jämfört med Sverigemedlet som ligger på 3,43 (3,43 år 2021). I och med årets goda resultat, hamnar vi på topp tio i landet! Herrljungas resultat är det bästa under de 20 år som undersökningen gjorts. Resultatet är mycket glädjande och ger fortsatt inspiration och motivation till att fortsätta arbeta för att förbättra och effektivisera näringslivsarbetet. Företag som är verksamma i vår kommun skapar arbetstillfällen och ger förutsättningar för tillväxt både inom näringslivsområdet och för kommunens befolkning.

Du finner undersökningen här; https://www.foretagsklimat.se/herrljunga

För mer information, vänligen kontakta

Mats Palm                                                           Ior Berglund

Kommunstyrelsens ordförande (S)                  Kommundirektör

gunnar.andersson@herrljunga.se                    ior.berglund@herrljunga.se

070-546 75 72                                                        0513-170 00

Morgan Fihn                                                      Anton Oskarsson

Fokus Herrljunga AB.                                          Områdesansvarig Svenskt Näringsliv

morgan.fihn@fokusherrljunga.se                     anton.oskarsson@svensktnaringsliv.se

070-524 01 20                                                        031-629 402

 

Välkommen till vår nya hemsida! 6 maj 2022

Varmt välkommen till Fokus Herrljungas nya hemsida! Här finner du aktuell information om näringslivet i hela Herrljunga kommun. Mer information läggs till kontinuerligt. Har du frågor eller synpunkter? Hör då av dig till oss! (Se kontaktinfo på sidan).

Pressmeddelande: Höga betyg för Herrljunga kommuns servicebemötande i myndighetsärenden (27 april 2022)

Nu har resultatet för den årliga Insikts-mätningen, som genomförs av SKR, (Sverige kommuner och regioner) kommit. Och Herrljunga hamnar i topp i de flesta mätområdena.

Alla företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med Herrljunga kommun under 2021 har fått delta i undersökningen. Här mäts kommunens myndighetsutövning och service inom sex områden: brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse, livsmedelskontroll, serveringstillstånd. Även upphandling bedöms. Totalt deltog 198 kommuner i undersökningen.

Herrljunga hamnar bland toppkommunerna i de flesta mätområden, i kategorin bygglov ligger Herrljunga på andra plats i Sverige med ett NKI-index (nöjd-kund-index) på 90. Ser man till Västra Götaland hamnar kommunen på första plats både i kategorierna bygglov och tillgänglighet. Totalt ligger Herrljunga på 19 plats i Sverige och i topp i Sjuhärad med ett NKI-index på 81.

 

Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga är både glad och stolt över resultatet.

 • Vi har arbetat systematiskt med att utveckla dialog och service mellan kommunen och våra företagare, stora som små, för att tillsammans skapa ett gott näringslivsklimat där det är enkelt att både etablera och driva företag.

Martin Fredriksson, ordförande i Företagarna Herrljunga, håller med;

 • Det är en positiv anda i vår kommun. Vi arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål och utveckling. Näringsliv och kommun behöver varandra, tillsammans skapar vi förutsättningar för god arbetsmarknad och boende för våra invånare, säger Martin.

 

 • De senaste åren har kommunen placerat sig högt i olika mätningar kring tillväxt och näringslivsklimat, säger kommundirektör Ior Berglund. Att vi på nytt hamnar högt på pallen är naturligtvis mycket glädjande och ett bevis på att Herrljunga har duktiga, engagerade och lösningsfokuserade tjänstepersoner.

Emil Hjalmarsson, tf. samhällsbyggnadschef säger att organisationen ständigt arbetar med att utveckla servicen till både näringsliv och privatpersoner.

 • Just nu arbetar vi med att utveckla den digitala bygglovsprocessen, säger Emil, vilket vi tror kommer att förenkla för alla de som just nu vill bygga och etablera sig i vår kommun.

Carl-Olov Holmström, Vd på Näringslivsbolaget Fokus Herrljunga AB gläds också över resultatet;

 • Jättekul! Jag hoppas att fler människor upptäcker allt det goda vi har i Herrljunga. Resultatet i en sådan här undersökning sporrar också till ständig förbättring och jag hoppas att vi får fler som vågar ta steget att starta nya företag eller etablera sig här. Vårt fantastiska & befintliga näringsliv är en god grund för framtida tillväxt.

Kontaktuppgifter;

Ior Berglund                              Gunnar Andersson                                            Martin Fredriksson

Kommundirektör                     Kommunstyrelsens Ordförande (M)                          Ordförande Företagarna

0513-170 00                              070-546 75 72                                                     070-849 61 36

 

Carl-Olov Holmström

Fokus Herrljunga AB

070-531 80 38

Flytt av jubileumsmässan! (13 april 2022)

Företagarnas styrelse har beslutat att flytta fram Jubileumsmässan som skulle ha hållits den 6—7 maj i år. Anledningen till flytten beror på att många företag har meddelat att de helt enkelt inte har möjlighet att bemanna montrarna med så kort varsel (tiden har varit för kort från det att Coronarestriktionerna släpptes till dess att mässan annonserades) samt att händelser i omvärlden också påverkar.

Vi vill poängtera att vi INTE ställer in mässan, dock så STÄLLER VI OM!

Det arbete som har utförts vad gäller mässförberedelser, är inte på något sätt bortkastat, tvärtom, nu är vi i starten på något riktigt bra. Med ett spännande mässupplägg med tillhörande program, vill Ni absolut inte vill missa de kommande mässdagarna!

Vi kommer att återkomma med mer information om nytt datum. Önskar du mer info, kontakta då mässansvarig Jörgen Dalqvist 070-561 94 20 eller Carl-Olov Holmström på 070-531 80 38.